Arama:

Neden Otomatik Yemleme Sistemleri Kullanmalıyım ?

Günümüzde pek çok kişi çeşitli hayvan grupları yetiştirmekte veya hobi olarak ilgilenmektedir. Fakat yetiştiricilik yaparken aynı zamanda devam ettirdiğimiz ek işlerimiz ya da sosyal hayatın yoğunluğu sebebi ile zamanımızın yetmediğinden şikayet ettiğimiz olmuştur. Bu gibi pek çok nedene çözüm olarak otomatik yemleme sistemleri bizlere çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır.

Küçük baş hayvan çiftliklerinde de otomatik yemleme makinelerinin kullanıldığına az da olsa şahit olmaya başladık. Günümüz şartlarında en kıymetli varlığımızın zaman olduğunu düşündüğümüzde bu sistemlerin kullanımının hızla artarak devam edeceğini ön görmek çok zor olmayacaktır. Otomatik yemleme makinelerinin en önemli kazanımlarından bir diğeri de takip edilebilir ve yem sarfiyat kayıtlarının düzenli olarak tutulmasıdır. Belirtilen miktar kontrol paneline girildikten sonra her öğünde hayvanlara verilen yem miktarları hafızaya otomatik kaydedilerek ay sonlarında düzenli veriler alınabilmesi işletme giderlerinin hesaplanmasında kolaylık sağlar.

Daha fazla oku

Yemler ve Hayvan Besleme Konularında Bilgi Ve Teknolojiler

1-Soya küspesi tüketen  kuzuların canlı ağırlık artışının diğer küspe çeşitlerininkine göre yüksek olduğu gibi, 1 kg canlı ağırlık artışı için gerekli olan yem tüketimi ile canlı ağırlık maliyetinin daha düşük olması kuzu besisinde soya küspesinin kullanılması önerilmektedir.

2-Entansif besiye alınan kuzuların rasyonlarına yem katkı maddesi olarak 20mg/kg miktarında monensin katılmasının besi performansını olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca 56 günlük besi sonunda canlı ağırlıkta %12-40, yemden yararlanma oranında %10-60 ‘lık artışlar sağlamakta ve 1 kg canlı ağırlık artışı için tüketilen yem miktarının maliyetinde %5,59 ‘luk bir azalma sağlamaktadır.

Daha fazla oku

Köyde Tavuk Yetiştirmek İsteyen Çiftçilerimize Tavsiyeler 2020

Köye yerleşerek tavuk çiftliği mi kurmak istiyorsunuz? Yumurta tavuğu, gezen tavuk yetiştiriciliği gibi çok çeşitli faaliyet alanlarına başlayabilirsiniz. Tavuk yetiştiriciliği maliyetli olsa da tavuk çiftliğinin kazancı da bir o kadar fazladır. Ayrıca devlet vatandaşlarımıza bu konuda destek olmaya devam etmektedir. Genç çiftçi projesi kapsamında verilen desteklerden bir tanesi de kanatlı sektörü olmaktadır.

Ülkemizde köylerden şehirlere yoğun bir şekilde göç olmaktadır. Özellikle genç nüfus köylerde yok denecek kadar az kalmıştır. Köyler, emekli ve yaşlı insanların yaşam alanı olmaya yüz tutmuş bulunmaktadır. Kimse memleketini köyünü terk ederek şehrin gürültüsüne, kirli havasına gitmek istemez. Fakat işsizlikten doğan geçim sıkıntısı nedeni ile ailesinin ihtiyaçlarını karşılayamayan ve isteklerine karşılık verememekten dolayı geniş iş sahası olan büyük şehirlere göç etmek zorunda kalınıyor. Şehirlerde ne kadar rahat bir yaşantısı olmasa da insanların maaş ve sigortası olması rahatlatıcı sebep olabiliyor. Devletimizin son zamanlarda çiftçilerimize sağladığı avantajlar ve kolaylıklar sayesinde köyde kalan kişiler için yeni umutlar doğmuştur. Çeşitli destekler, kredi imkanları ve ödeme kolaylıkları devletin çiftçilere sağladığı imkanlardan sadece birkaçı olmaktadır.Köyde Tavuk Yetiştirmek İsteyenlere Tavsiyeler

Daha fazla oku

Güvercin Beslerken Bilmeniz Gerekenler

Bir güvercin ya da kumru beslerken diğer tüm kuşlarda olduğu gibi en temel ihtiyaçlarını karşılamanız ve onları güvende tutmanız esastır. Güvercinler her türlü yırtıcı hayvana karşı korunaksız hayvanlardır, o yüzden de eğer güvercinlerinizi dışarıda besliyorsanız mahalledeki vahşi hayvan topluluğunun, sokak kedilerinin ve köpeklerinin onları yem yapmamasını sağlamanız gerekir. Eğer güvercinlerinize güzel bakarsanız size 20 yıla kadar arkadaşlık edebilirler. Güvercin beslerken bilmeniz gerekenler bu yazıda sizlerle.

Güvercinlere Sığınak Oluşturmak

Eğer sadece 1 ya da 2 tane güvercininiz varsa onları evinizde, büyük bir kafeste tutmayı deneyebilirsiniz. Kafesi doğrudan güneş ışığından korumalı ve evinizde bulunan kedi ya da köpeklerden uzak bir yerde konumlandırmalısınız. Güvercin kafesi en az 60 santimetre genişliğinde, 60 santimetre uzunluğunda ve 60 santimetre eninde olmalı. Elbette bundan daha büyük bir kafes her zaman tercih sebebidir. Kafesin bakımını sağlamak ve güvercinlerinize içinde yaşamaları için huzurlu bir ortam oluşturmak için kafesi her gün düzenli olarak temizlemeniz gerekmektedir.

Daha fazla oku

Alabalık

1.1. Genel Bilgiler

İnsanoğlunun daha ilk çağlardan beri su ile ve dolayısıyla bu ortamda yaşayan canlılardan balıklarla sıkı bir ilişkisi olmuştur. Bugün süratle artan dünya nüfusunun her türlü yaşantısında etkin olabilecek birçok biyolojik kaynağı denizler içermektedir (Geldiay ve Kocataş, 1988).

Günümüzde sosyal-kültürel ve ekonomik açılardan çok hızlı bir değişim içinde olan dünyamızın en önemli sorunlarından biri de yeterli, dengeli ve sağlıklı gıdalarla beslenme ve buna bağlı olarak yeterli ve nitelikli gıda üretimidir (Saygı ve ark,1997).

Beslenmede su ürünleri önemli yere sahiptir. Bu ürünler geleneksel olarak, denizlerden, içsulardan (göller, nehirler ve dereler), avlama yoluyla elde edilirler. Su ürünleri arasında başta balıklar (Pisces), mürekkep balıkları-ahtapotlar (Cephalopoda), yengeç-ıstakozlar (Decapoda), midyeler (Lamelli branchiata) ve yosunlar (Phycophyta) gelir (Erençin, 1977).

Daha fazla oku

Otomatik Yemleme Sistemlerinin Faydaları

Otomatik yemleme sistemleri; yüksek karlılık, hayvan sağlığı ve zaman yönetiminizde sizlere katma değer sağlar.

Hayvanların; taze, kaliteli içme suyu kaynağına kolay erişebilmeleri ve doğru miktarda ve rasyonda temiz, yüksek kaliteli yem tüketebilmeleri süt ve yumurta üretimini, stressiz yaşam ortamı, düzenli sindirim sistemi, takip edilebilir stok kontrolü ve hayvan sağlığı açısından çok önemlidir. Bu faktörlerin tamamı doğrudan optimize edilmiş işletme konseptiyle de bağlantılıdır.

Çiftlik karlılığında, hayvanların beslenmesine azami önem verilmelidir. Yem karma ve dağıtma işlemi bu bakımdan önemlidir. Hayvan yemi birçok hammaddeden oluşur. Bu hammaddelerin homojen olarak karışması ve doğru zamanda verilmesi verimi arttıracağından yem karma ve dağıtma odaklanılması gereken bir konudur.

CPR Makine ile bir yemleme sistemi kurmak, çiftliğinize katma değer katacaktır. Ürünlerimiz besleme süresini ve maliyetlerini düşürürken, optimize edilmiş yem karıştırma, tartma ve dağıtım imkânı sağlar.

Yenilikçi, benzersiz ve tamamen yerli üretim olan otomatik besleme çözümleri ve yemleme robotları sayesinde, çiftliğinizi geleceğe taşıyabilirsiniz. Sessiz çalışma, verimlilik, zamandan tasarruf otomasyonlu yemleme sistemlerinin size sağlayacağı faydalardan sadece birkaç tanesidir.

Günümüzde sosyal hayatın her alanını etkilemiş olan pandemic Covid-19 virüsü işletmelerin ve üreticilerin çalışma şartlarına da zarar vermektedir. Cpr Makine’ nin küçük ve büyük işletmlerin tamamına sunduğu çeşitli çözümler sayesinde yemleme zamanlarınızda herhangi bir gecikme olmadan üretiminize devam etmeniz hedeflenmektedir.

Otomatik yemleme sistemleri işletmenize değer katarken üreticiye zaman kazandırmayı hedefler.

Call Now Button